Klachten

Omdat we het graag willen weten wanneer u minder of niet tevreden bent over een product dat wij hebben geleverd of over onze webshop of dienstverlening, stellen we het op prijs wanneer u dit aan ons kenbaar maakt.

We overleggen dan samen hoe we tot een goede oplossing komen. U kunt u klacht kenbaar maken via ons emailadres: info@keezenco.nl of via ons telefoonnummer: 0591 649474 maar u kunt uiteraard ook bij ons in de winkel komen.

Vaak zijn wij ten aanzien van productklachten afhankelijk van onze leverancier. In principe hanteren wij de garantieregels en de uitspraken van onze leverancier tenzij wij een andere mening zijn toegedaan in uw voordeel. Ons doel is namelijk om zo snel mogelijk een eventuele opmerking of klacht naar volledige tevredenheid op te lossen. 

Stichting Webshop Keurmerk

Wij zijn aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk. Hierdoor is het voor u als klant van KeeZ & Co b.v. mogelijk om een beroep te doen op een onafhankelijke instantie wanneer wij er samen niet uit komen. 

Geschillencommissie Webshop

Wij gaan ervan uit dat het nooit zo ver komt, maar in de bijna ondenkbare situatie dat de klacht uiteindelijk  niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Ook daar hebben we voor gezorgd. U kunt uw geschil binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de commissie. De beslissingen geschieden bij wege van bindend advies waar wij ons uiteraard dan aan zullen houden. De stichting biedt zelfs een nakomingsgarantie voor de uitspraken. We zijn aangesloten bij Stichting Webshop Keurmerk


Contactgegevens

0591 - 64 94 74
info@keezenco.nl
Kvk: 04071429

Monetpassage 160
7811 DX Emmen
Route »

Openingstijden

Maandag13:00 uur - 18:00 uur
Dinsdag09.00 uur - 18:00 uur
Woensdag09.00 uur - 18:00 uur
Donderdag09.00 uur - 21:00 uur
Vrijdag09.00 uur - 18:00 uur
Zaterdag09.00 uur - 17.00 uur